Sommerjobb – vedlikeholdsarbeid kirker og kirkegårder

Alta kirkelige fellesråd søker etter tre ungdommer til vedlikeholdsarbeid på kirkene og kirkegårdene i Alta kommune sommeren 2024. Søker må være over 16 år. Sommerjobbens varighet er 3 uker pr person. Opplæring vil bli gitt. Lønn etter tariff. Søknadsfrist: 31. mai 2024. Søknad sendes på e-post til kirkeverge@alta.kirken.no eller leveres i Nordlyskatedralen. ++Kontaktperson:++ Bernt Bakkehaug, […]