Legetjenesten søker etter ferievikarer!

I forbindelse med ferieavvikling i Legetjenesten søker vi etter sykepleier/paramedisiner til legevakt og helsesekretærer til legesentrene våre! Legetjenesten består av Alta kommunale legevakt, kommunalt ansatte sykehjemsleger, fem legesentre; Stilla legesenter, Sentrum legepraksis, Elvebakken legesenter, Nordlys legesenter og Byhagen legesenter. I tillegg har vi kommunale team, som består av diabetes-team, sår- og stomiteam og Vandrende Blodbank. […]