Nestlederstilling Betania-barnehagene Breverud og Furuly

Nestlederstilling Betania-barnehagene Breverud og Furuly   Betania Alta er en ideell stiftelse med virksomhet rettet mot sårbare grupper i samfunnet. Betania Alta har tilbudt helse- og omsorgstjenester på non-profitt basis i Finnmark i snart 90 år. Vi ar en langsiktig, lokal aktør og legger vekt på kompetanse. I tillegg til våre to barnehager med til […]

Klar for en spennende hverdag, der du gjør en forskjell? Stendi søker helsepersonell i Alta

Med omsorg i fokus Slik kommer arbeidshverdagen din til å se ut:  Som miljøterapeut eller Helsefagarbeider har du hovedkontakten med pasientene. Dine oppgaver blir derfor å observere pasientene med et klinisk blikk, og dosere med medisiner skrive rapporter, og være til hjelp med din faglige kompetanse. Du er også med på ulike møter sammen med teamet ditt, […]

Spesialutdannet sykepleiere/vernepleiere/sosionomer/helsefagarbeidere med videreutdanning

Kunne du tenke deg et eventyr i Finnmark i sommer?😊Vi søker sommervikarer i perioden uke 26 til og med uke 33. I perioden tilbyr vi dette for sykepleiere:👉Fri bolig (eventuelt boligtilskudd på inntil kr. 8000,- per måned for de som ønsker å ordne bolig selv)👉Dekning av en reise til og fra arbeidsstedet👉Tilskudd på kr. 5000,- for deg som […]

Sommerjobb ved barnevernsinstitusjonen Almahuset Alta

I forbindelse med ferieavvikling for våre ansatte søker vi etter deg som: har et ønske om å jobbe med ungdom i alderen 13-18 år har anledning til å jobbe innenfor perioden 01.06-30.08, i ca 100 % stilling (oppgi hvilken periode du kan jobbe i søknaden din) har relevant bachelor eller er i gang med utdanningen […]