Avdelingsleder Vina

Vi ønsker deg som er ambisiøs og målrettet. Du må ha entusiasme, kreativitet og pågangsmot. En som vil utvikle avdelingen videre sammen med våre fantastiske ansatte. Avdelingen er organisert under Alta sykehjem, og har 18 langtidsplasser til personer med demens. Du vil få ansvar for rundt 24 årsverk med godt kvalifiserte medarbeidere med høy kompetanse. […]

Vi søker ny avdelingsleder til psykiatri- og rustjenesten

Virksomhet for psykisk helse i Alta kommune har fokus på utvikling og fleksibilitet og vi jobber etter kommunes verdigrunnlag åpenhet, trygghet og respekt. Vi skal etterstrebe kvalitet og kompetanse slik at våre brukere skal oppleve gode og trygge helsetjenester. Psykiatri- og rustjenesten er pr tiden en dagtjeneste, men vi ser på muligheten til å utvide […]

Avdelingsleder til Legetjenesten

Virksomhet Legetjenesten er en av ni virksomheter i Helse og sosial i Alta kommune. Vi har til sammen 90 ansatte fordelt på 75 årsverk. Virksomheten har ansvar for legetjenester og legevakt til innbyggere i Alta kommune. Alle dagens fem legesenter drives kommunalt og legene har enten fast ansettelse eller næringsavtale med kommunen. Nytt kommunalt legesenter […]