Teamleder operativt ytre miljø og klima

Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet og har økende aktivitetsnivå både til lands og til havs. Vår gjennomføringskapasitet skal styrkes for å møte Norges fremtidige energibehov og sikre effektiv og pålitelig strømforsyning. Statnett drifter og utvikler det sentrale overføringsnettet for kraft og er ansvarlig for at produksjon og forbruk av strøm til […]