Læringsansvarlig

I en verden der stabil strømforsyning er avgjørende, spiller Statnett en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Vi sikrer drift og kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett- og driftsløsninger, samt legger til rette for elektrifisering og grønn verdiskapning. Forretningsområde Nett planlegger, bygger og vedlikeholder det norske sentralnettet. Nett må gjennomføre store endringer for å effektivisere nettutbygging og […]