Vi søker ny avdelingsleder til psykiatri- og rustjenesten

Virksomhet for psykisk helse i Alta kommune har fokus på utvikling og fleksibilitet og vi jobber etter kommunes verdigrunnlag åpenhet, trygghet og respekt. Vi skal etterstrebe kvalitet og kompetanse slik at våre brukere skal oppleve gode og trygge helsetjenester. Psykiatri- og rustjenesten er pr tiden en dagtjeneste, men vi ser på muligheten til å utvide […]

Virksomhet for mestring og rehabilitering har ledig stilling som avdelingsleder ved avdeling Sierra

Vi ønsker deg som er ambisiøs og målrettet. Du må ha entusiasme, kreativitet og pågangsmot. En som vil utvikle avdelingen videre sammen med våre fantastiske ansatte. Målgruppen er utskrivningsklare pasienter fra sykehus, øyeblikkelighjelp-innleggelser, lindrende plasser og pasienter som har fallert hjemme eller trenger et korttids/avlastningstilbud. Målet for opphold hos oss er å gi pasientene de […]