Spesialbibliotekar/rådgiver ved Universitetsbiblioteket i Alta

Om stillingen UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, med til sammen 10 bibliotek i Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad og Narvik. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere. Forskning, utdanning og formidling er viktige områder for våre tjenester og vi […]

Lystekniker ved Alta kultursal –       100 % fast stilling

Alta kultursal er Altas største scene og har en publikumskapasitet på i overkant av 400 i amfi, og 700 på flatt gulv. Salen er samlokalisert med UiT, og kan på dagtid bli brukt til undervisning. Vi er offisielt spillested for Riksteatret, Hålogaland Teater og Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Vi tilbyr også konserter, danseforestillinger og lokale oppsetninger. […]