Reindriftskoordinator

Vil du være med på å forme fremtiden og sørge for et mer bærekraftig samfunn? Statnett har en ambisiøs strategi om å bidra til nullutslipp i 2050 ved å legge til rette for ny grønn verdiskapning. Statnett har store stasjon og kraftledningsprosjekter i områder hvor samisk reindrift er en sentral rettighetshaver og vi har behov […]