Er du vår nye Ingeniør/Senioringeniør?

Energibransjen er i endring, og Statnett har en sentral rolle i å tilrettelegge for at Norge når sine klimamål fremover. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, samt legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning. Statnett bygger flere nye transformatorstasjoner og rehabiliterer […]

Systemdriftsingeniør

Vil du være med å realisere det grønne skiftet? Vi søker deg som vil være med i et høyt motivert og engasjert team av dyktige operatører ved Regionsentral Nord. Du blir en viktig ressurs for å sikre god drift av landets viktigste infrastruktur.  På Regionsentral Nord er vi 25 medarbeidere som overvåker og styrer Statnett sine anlegg […]