Lydtekniker ved Alta kultursal –       100 % fast stilling

Alta kultursal er Altas største scene og har en publikumskapasitet på i overkant av 400 i amfi, og 700 på flatt gulv. Salen er samlokalisert med UiT, og kan på dagtid bli brukt til undervisning. Vi er offisielt spillested for Riksteatret, Hålogaland Teater og Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Vi tilbyr også konserter, danseforestillinger og lokale oppsetninger. […]

Faglig ansvarlig elektriker

Faglig ansvarlig elektriker For å styrke vårt team i Finnmark søker Cermaq en elektriker som skal ha det faglige ansvaret. Du må trives med en variert arbeidshverdag og en kombinasjon av administrative oppgaver i tillegg til å være ute i felt. Stillingen ligger under vår Service og vedlikeholdsavdeling i Finnmark. Avdelingen har et robust og allsidig […]

Energimontør / Tekniker

Vi søker en engasjert og dedikert person som er genuint interessert i høyspenning, mekanikk og hydraulikk. Vårt team (NBSB) er spesialister på Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg, NBSB inngår i Avdelingen Beredskap, Stasjoner (NBS). Vi tilbyr høyt kompetente ressurser innenfor Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg til alle driftsområder i hele Norge. Vi tilbyr deg å bli en […]