Lystekniker ved Alta kultursal –       100 % fast stilling

Alta kultursal er Altas største scene og har en publikumskapasitet på i overkant av 400 i amfi, og 700 på flatt gulv. Salen er samlokalisert med UiT, og kan på dagtid bli brukt til undervisning. Vi er offisielt spillested for Riksteatret, Hålogaland Teater og Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Vi tilbyr også konserter, danseforestillinger og lokale oppsetninger. […]