Tilrettelagte boliger avdeling Midtbakkveien har ledige stillinger

Er du vår nye kollega? Vi søker deg som har lyst på en utfordring, har interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming, er faglig sterk og har et genuint ønske om å bidra til en bedre hverdag for våre beboere. Virksomheten for tilrettelagte boliger består av totalt 8 avdelinger. Hver avdeling består av et til […]

Omsorgsbolig for eldre avdeling Tørrfossen har ledig nattevakt stilling

Omsorgsboligen har 18 boenheter fordelt i en etasje og et flott fellesareal for eldre mennesker med ulikt hjelpebehov. Vi har døgnbemanning og egne husverter på dagtid. Vår målsetting er å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov som den enkelte har. Omsorgsboligen omfatter nødvendige helsetjenester som bidrar til å forebygge eller begrense […]

Ledige helge stillinger i omsorgsbolig for eldre

Svartfossen omsorgsboligen ligger på Alta omsorgssenter. Avdelingen har 18 boenheter fordelt i en etasje, og et flott fellesareal for eldre mennesker med ulikt hjelpebehov. Vi har døgnbemanning og egen husvert på dagtid.Vår målsetting er å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov som den enkelte har. Omsorgsboligen omfatter nødvendige helsetjenester som bidrar […]

Ledig to faste stillinger ved Kaiskuru Nærmiljøsenter

Kaiskuru Nærmiljøsenter er en 1-7 skole som har fra høsten av ca 150 elever og en 5 avdelings barnehage med ca. 60 barn. SFO har en kapasitet på ca. 70 barn. Skolen har et pedagogisk fokus på lesing og læringsmiljø. Vi har i-Pad for alle elever. Vi ligger på østsiden i Alta i naturskjønne omgivelser. […]