Virksomhet Psykisk helse, ved ROP-tjenesten har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut/sykepleier/vernepleier
 
Vi søker deg som er fleksibel, engasjert og har lyst til å jobbe med mennesker innenfor psykisk helse og rus. ROP-tjenesten er et ambulerende team, som oppsøker brukerne der de er. Målgruppen er mennesker med rus- og psykiske utfordringer
 
Stillingen er turnus, dag/aften/kveld/lørdag, 35,5 t/u. Jobb hver 3.helg

Arbeidsoppgavene er varierte, blant annet: 

Kvalifikasjoner

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Lena V Simonsen, Avdelingsleder, +47 95044215, LenaV.Simonsen@alta.kommune.no
Aslaug Murberg, Virksomhetsleder, 48 15 20 69, aslaug.murberg@alta.kommune.no

Arbeidssted

Markveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4832998015
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.07.2024