Vi trenger flere ansatte i vårt Fact- team, synes du dette høres spennende ut så søk da vel!
Vi har ledig 1x 100% stilling.

FACT-teamet (Flexible Assertive Community Treatment Team) er et aktivt oppsøkende team som arbeider med personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte og langvarige hjelpebehov fra kommune- og spesialisthelsetjeneste.
FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen.

Teamet jobber tverrfaglig og ambulant hvor de sammen foretar hjemmebesøk hos pasienter og samarbeider tett med andre instanser. FACT-teamet er et samarbeid mellom Alta kommune, Hasvik kommune og spesialisthelsetjenesten, og ledes av en teamleder ansatt i Finnmarkssykehuset.

Kjernen i teamets arbeidsmetode utover lokalbasert behandling med vekt på brukermedvirkning og brukernes ressurser, er et utstrakt samarbeid med pårørende og andre tjenester, integrert behandling av ROP-lidelser, jobb – og boligstøtte.

Etablering av FACT-teamet er et prosjekt ut år 2025, med stor mulighet for videreføring over i fast stilling. 

Søknadsfrist 05.08.24

Tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad ved ansettelse

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Annet

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Aslaug Murberg, Virksomhetsleder, +47 476 60 970, aslaug.murberg@alta.kommune.no

Arbeidssted

Markveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4833606689
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Søknadsfrist: 05.08.2024