Vil du være sentral i å realisere det grønne taktskiftet?

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning, er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, samt legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning.

Avdeling Teknisk rådgiving og prosjektering i Nett, skal være Norges ledende senter for teknisk kompetanse på drift og bygging av transmisjonsnettet, "Apparatanlegg og Komponenter" er en av 7 seksjoner i avdelingen.

Seksjonen Apparatanlegg og Komponenter er et kompetansesenter for elkraft ressurser med nøkkelkompetanse på gassisolerte og luftisolerte høyspentapparat- og hjelpeanlegg, transformatorer, reaktorer og nullpunktspoler. Vi leverer teknisk kompetanse og tjenester på tvers av selskapet og våre viktigste samarbeidspartnere er Prosjektporteføljen, Nettanlegg, Strategisk Anleggsutvikling, Teknologiutvikling og Implementering og Beredskap.

Seksjonen består av ca 30 personer og har en bred grenseflate til resten av selskapet, og det er nylig besluttet å opprette 3 team i seksjonen for å styrke både ledelse -og gjennomføringskapasitet.

Som teamleder "Teknisk rådgiving Apparatanlegg – Fornyelse/Ny kapasitet og vedlikehold" vil du være en del av ledergruppen for seksjonen, som består av 3 team. Du vil være en del av et teknisk kompetent miljø og som teamleder skal du sikre effektiv bruk, og god utvikling av medarbeiderne. Du vil få et særskilt ansvar for videreutvikling av hvordan vi jobber inn mot Nettanlegg, Beredskap og strategisk anleggsutvikling. Du vil å personellansvar for 9 – 12 personer og i ressursstyring og optimalisering må en samarbeide tett med teamlederne på tvers av seksjonen for å sikre fleksibilitet for både selskapet og medarbeiderne. Det vil være behov for at medarbeidere jobber på tvers av teamene.

Våre lederforventninger vil være sentrale for deg som leder av teamet, og det forventes at du brenner for å levere på dette:

Arbeidssted kan være på et av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Sunndalsøra, Sandnes eller Alta.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Kontaktinformasjon

Anders Lægreid, Seksjonsleder apparatanlegg og komponenter, +47 +4795775750
Erling Lampe, Partner – Capus AS, 991 60 110
Lars Følstad, Rådgiver Research og Analyse – Capus AS, +47 901 64 707

Arbeidssted

Nydalen allé 33
0484 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Statnett

Referansenr.: 4820251292
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 23.06.2024