På vegne av Sykehuset Levanger søker vi deg som er spesialist i barnesykdommer. Er du LIS med kort tid igjen av spesialiseringen er du også velkommen til å søke.

Levanger ligger ved Trondheimsfjorden, omtrent 80 kilometer nordøst for Trondheim. Sykehuset Levanger har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, barneavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker samt psykiatri. Det er et lokalsykehus for 100 000 innbyggere i sørdelen av Nord-Trøndelag.

Her blir du en del av et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger og gode muligheter for faglig utvikling. Barne- og habiliteringsavdelingen har tilbud for barn og ungdom i alderen 0-18 år, inkludert sengepost, nyfødtavdeling som tar imot premature og syke nyfødte, enhet for dagbehandling og poliklinikker.

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

Arbeidsmiljøet betyr mye for sykehuset, og det er viktig at du vil trives med både arbeidsoppgaver og i miljøet. Derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt, vi håper å høre fra deg!

Christian Fr. Gulbransen
Rådgiver

Mobil: [+47 474 58 969](tel:+47 47 45 89 69)
christian@dignusmedical.no

Anett E. Nedregaard
Researcher

Mobil: +47 941 30 646
anett@dignusmedical.no