Om stillingen og arbeidsoppgavene

Vi søker etter deg som vil være med å utvikle forvaltningsområdet innen reindrift sammen med oss. Arbeidsoppgavene vil i stort være saksbehandling, rådgivning og utredningsoppgaver innenfor områdene beite, rovvilt og klima. Vi skal sammenstille kunnskap, gi veiledning og drive med informasjonsarbeid. Stillingen vil ha noe utadrettet aktivitet og du må være komfortabel med å formidle til et publikum.

Om reindrift, avdelingen og seksjonen

Reindrift er en unik næring. I samisk og lokal sammenheng har næringen stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Over 3.000 mennesker er tilknyttet næringen. 

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å forvalte reindriftsloven og virkemidler over reindriftsavtalen. Gjeldende reindriftsavtale er på 225 millioner kroner. Direktoratet er sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret og har ansvar for å iverksette den nasjonale reindriftspolitikken. Det er 31 ansatte i avdelingen som er organisert i tre seksjoner. 

Seksjon ressurs rein har 10 medarbeidere med bred kompetanse. Seksjonen har ansvar for oppfølging av reindriftsloven, utarbeidelse av årlig ressursregnskap og faglige vurderinger knyttet til reindriftens rovviltutfordringer, beiteressurser og klimaendringenes påvirkning på reindrifta. Seksjon er sekretariat for Reindriftsstyret og Klagenemnda for merkesaker, og har i tillegg en viktig veiledningsrolle overfor næringen. Vi samarbeider derfor tett med statsforvalteren i våre tre nordligste fylker.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine oppgaver vil blant annet være:

Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens samlede ansvarsområde må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

Det er en fordel om du har:

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Generelle opplysninger