Vi søker derfor følgende stillinger:
2 100% stillinger som helsefagarbeider med langvakter hver 4.helg.
3 nattstillinger på 65 %, arbeid hver 3.helg
1 kjøkkenstilling 11,27% hver 3.helg

Tiltredelse: snarest og etter avtale.

Avdelingen har 16 boenheter og fellesareal for eldre mennesker med ulikt hjelpebehov. Heldøgns bemanning. I tillegg skal vi ha 6 avlastningsplasser for eldre og trenger derfor å få flere ansatte på Vertshuset. Målet vårt er at beboerne skal opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig og på best mulig måte. Aktivitet og bevegelse er derfor en stor del av tankegangen vår. Primærkontakter følger sine beboere i nært samarbeid med pårørende og samarbeidspartnere.

Du vil møte ansatte som brenner for jobben og ønsker å gi beboerne et godt tilbud i alle faser av livet. Vi trenger deg som liker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver, med ønske og vilje til å se fremover og utvikle våre omsorgsboliger til dagens behov innen eldreomsorgen.
   
Alle skal jobbe for en helhetlig omsorg rundt den enkelte beboer. Vi vil bidra til at våre beboere får mulighet til å mestre egen hverdag til tross for sykdom og funksjonsnedsettelse med støtte, veiledning og opplæring i det daglige. I lag med beboerne skal ansatte bidra til å skape hjemlig atmosfære med mye hygge, godt tilbud med aktiviteter og god mat. Høy faglig kompetanse og trivsel vil være sentralt. Det er fokus på brukermedvirkning.

Arbeidsoppgaver

For stilling som kjøkkenassistent:

Kvalifikasjoner

For stilling som helsefagarbeider/ assistent:

For stilling som kjøkkenassistent: 

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Du har interesse og engasjement for beboergruppen vår. Selvstendighet med gode samarbeidsevner og et løsningsorientert fokus. Trygg på egne ferdigheter, både faglig og personlig. Du tar medansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø. At du trives i et aktivt miljø, med mye latter og glede.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Tillegg for helsefagarbeidere på 20 000kr i året for de som jobber 80% eller mer.
Bonusordning x 2 per år, juni og desember, for gjennomførte vakter på kveld, helg og natt (prøveordning). Ordningen gjelder for helsefagarbeidere i minst 80% stilling.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som øns…[TRUNCATED]

Kontaktinformasjon

Mariann Kristiansen, Avd.leder, +47 952 82 352, Mariann.Kristiansen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Vertshushagen 1
9513 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4834103266
Stillingsprosent: 100, 65, 11,27%
Fast
Søknadsfrist: 01.08.2024