VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT I LANGVAKTER, Alta kommune

Velger også du langvakter for økt relasjonstrygghet?
Vi er stolte over vår kultur, særlig arbeidskulturen og heltidkulturen som vi mener er viktige premisser for gode tjenester. Vi ser etter positive endringsagenter med en respektfull og tydelig fremtreden. Med forbehold om endringer og lokale omrokkeringer, er følgende stillinger ledige:

1 Vernepleier/miljøterapeut i langvakt, 100 % fast
3 miljøterapeuter nattarbeid, mellom 80-85 % fast

Hvem er vi?
Virksomhet for Tilrettelagte Boliger gir personsentrerte tjenester til mennesker som har en utviklingshemming. Vi er en kommunal heldøgns bolig som gir støtte til voksne personer med fysiske/ psykiske funksjonsnedsettelser. Noen ganger møter vi mennesker i sårbare situasjoner, så det forventes at søkere har kompetanse og erfaring fra krevende samhandlingssituasjoner. I slike omstendigheter forstår vi at atferd som utfordrer oss oppstår av en årsak, og jobben vår handler om å legge til rette for mest mulig livskvalitet. Målet er at andre skal få oppleve mestring i eget liv, og å forebygge eventuelle hindringer som kan oppstå langs veien. Å tilby personsentrerte tjenester betyr for oss, at støtte, veiledning og bistand kan variere fra person til person.

Hos oss er faglig tilnærming basert på Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag og rammeverk. Det er en metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. Vi mener at PAS skaper gode forutsetninger for å bygge kompetanse, gi støtte og oppfølging av nøkkelpersoner som vi samarbeider med.

Vi mener at den profesjonelle relasjonen er så viktig, at det gjenspeiles på alle nivåer. Øverst vil plassering av arbeidstid ordnes på en slik måte at vi oppnår en sterk heltidskultur. Vi har erfart at en sterk heltidskultur skaper et sterkere eierforhold, mer tilstedeværelse og bedre oversikt. Derfor må også søkere være forberedt på å inngå i den per tiden godkjente turnusordning med forventet helgearbeid. Per dags dato innebærer dette en arbeidstid med langvakter i en hel uke, tre uker fri. Annenhver måned vil det være 3 eller 4 «gråvakter» oppsatt fast i turnus.

Om søknaden:

Søknadsfrist 5 august 2024. Det er ønskelig at det presiseres i søknaden hvilken stilling det søkes på.

Hvis du vil vite mer om vårt tjenesteområde, arbeidsplass eller oppgaver så kan du ta direkte kontakt for en uforpliktende samtale. Kanskje du også har tenkt over hva morgendagens tjenester innebærer, at de kanskje starter allerede i dag av akkurat sånne som deg? Jeg ser frem imot å høre fra deg!

 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

         

Arbeidsoppgaver

Du deltar i et fagmiljø og bidrar til videreutvikling av mål og planarbeid rundt den enkelte, der alle er med å utarbeide, koordinere, utføre og følge opp rutiner og prosedyrer. Din observasjonsevne hjelper oss til å avdekke hjelpebehov, utforme støttetiltak og gi opplæring eller veiledning til andre. Oppgaver med forebygging, håndtering og oppfølging etter atferd som utfordrer sine omgivelser anses som en del av arbeidsplassens arbeidsoppgaver. Det omfatter bl.a

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode referanser vektlegges.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i samarbeid med engasjerte og erfarne kollegaer. Du får en unik mulighet til å være med å forme fremtidens helsetjenester i Alta kommune. Du vil ha gode muligheter for kompetanseheving med avsatt tid i nåværende arbeidstidsordning til kurs og annet faglig påfyll.

Dekning av eventuelle flytteutgifter iht. kommunale retningslinjer. Kommunen kan være behjelpelig å undersøke muligheter for barnehageplass. 

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. 

Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Lena-Mari Johnsen, Konstituert avdelingsleder, +47 97530791

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4837777055
Stillingsprosent: 100, 85%
Fast
Søknadsfrist: 05.08.2024