VEILEDER, NAV ALTA/KVÆNANGEN/LOPPA

NAV Alta/Kvænangen/Loppa er et vertskommunesamarbeid om NAV tjenester mellom kommunene Alta, Kvænangen og Loppa.
Tjenesten har hovedkontor i Alta og tjenestested i Burfjord i Kvænangen og i Øksfjord i Loppa.

Ved hovedkontoret i Alta har vi ledig 1 x 100% fast stilling som veileder.

 

Om søknaden

Søknadsfrist er 12 august 2024.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 

 

Arbeidsoppgaver

–       Kartlegge og avklare brukers ressurser og oppfølgingsbehov
–       Bistå og veilede mennesker med helsemessige og/eller sosiale utfordringer, til å se og forstå sine muligheter i arbeidslivet
–       Saksbehandling og økonomisk veiledning etter gjeldende lovverk
–       Dialog og samarbeid med næringsliv, arbeidsgivere, leger, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere

NAV er en organisasjon i endring og utvikling, og du må derfor være forberedt på at arbeidsoppgavene kan endre seg

Kvalifikasjoner

–       Utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innenfor arbeidsinkludering, veiledning, pedagogikk eller sosialfag. Relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan                  kompensere for utdanningskravet
–       Veiledningskompetanse og gjerne erfaring fra veiledning og brukeroppfølging av mennesker i sårbare situasjoner
–       Gode muntlig og skriftlig kommunikasjonsevner på norsk
–       Kunnskap om arbeidsmarkedet og gjerne erfaring fra samhandling med arbeidsgivere
–       Digital kompetanse og evne til raskt å sette seg inn i nye digitale løsninger
–       Førerkort klasse B

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

–       Være trygg og robust, ha evne til å håndtere utfordrende situasjoner og relasjoner over tid
–       Er fleksibel og løsningsdyktig
–       Har evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet, i et hektisk miljø med klare frister og resultatkrav
–       Har evne til arbeide tverrfaglig og i team
–       Bidrar til utvikling og nytenkning

Riktige personlige egenskaper er viktige for arbeidsutførelsen og vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i tett samarbeid med kollegaer og andre.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Randi Østgaard, Leder, +47 95727959

Arbeidssted

Bjørn Wirkolas vei 15
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4835944624
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 12.08.2024