Alta bo- og dagsenter har ledig 78,87 % fast stilling som nattevakt (langturnus med 12 timers vakter) fra 1. september 2024.

Vi søker deg som er trygg i din voksenrolle og kan bidra aktivt til kvalitet, trygghet og positiv utvikling for våre beboere i avdelingen rus-psykisk helse.

Hva vi ser etter

Vi ser etter deg som har utdanning innenfor helse/sosialfag/pedagogikk på videregående eller høyskole-/universitetsnivå, annen relevant kompetanse vil også bli vurdert.

Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt og du må være en stabil arbeidstaker som er en aktiv bidragsyter til nærvær- og sikkerhetskultur på arbeidsplassen. Har du erfaring fra metoden "Terapeutisk Mestring av Vold" er det fint.

Stillingen krever god psykisk og fysisk helse, begrunnet i tjenestemottakeres behov.

Du må være trygg og selvstendig i voksenrollen og ha gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Du må mester å skape gode relasjoner til både beboere og andre ansatte.

For stillingen kreves førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver

  • Gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter i tråd med faglige anbefalinger og beboeres handlingsplaner

  • Være trygg og stabil omsorgsperson og aktiv deltaker i daglige gjøremål som kreves for å skape et hjem

  • Utføre godt miljøterapeutisk arbeid ved å gi omsorg, skape trygghet og livskvalitet for beboere

  • Føre tilsyn på Betanias område på kveld/natt og gi støtte og hjelp til beboere på området

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver

  • Gode pensjonsordninger gjennom "Forsikret Tjenestepensjon Virke"

  • Langvakter der du jobber 3 eller 4 dager, og har 7 dager fri mellom hver jobb-periode