Er du vår nye kollega?

Vi søker deg som har lyst på en utfordring, har interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming, er faglig sterk og har et genuint ønske om å bidra til en bedre hverdag for våre beboere.

Virksomheten for tilrettelagte boliger består av totalt 8 avdelinger. Hver avdeling består av et til to botiltak der vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

I vår avdeling vil du som miljøarbeider bli en del av et stort fagmiljø som har et felles mål å gi våre beboere en meningsfylt og innholdsrik hverdag.  Arbeidstedet er lagt til bolig med 14 leiligheter hvor arbeidsoppgavene består av å bistå beboere i deres daglige gjøremål. Brukerne er i dag 14 unike og ulike personer med behov for tilrettelegging og bistand både i deres egen leilighet, på fritidsaktiviteter, på skole og på Skansen aktivitetssenter. Stillingene er primært i forhold til tre beboere.
Arbeidsdagen din vil være variert og by på mange faglige utfordringer og vi ønsker at du sammen med oss skal gjøre boligen til en god plass å bo og å jobbe i.

Vi har nå ledig:
2 100% stillinger som miljøterapeut og inntil 2 100% stillinger som miljøarbeider.

Stillingen er per tiden i tilrettelagt bolig Midtbakkveien med langturnus/års turnus. I løpet av 8 uker har du 1 uke på jobb, 3 uker fri, 1 uke på jobb, 1 uke fri, 1 uke på jobb, 1 uke fri. Denne rotasjonen går over 52 uker og turnus er inkludert ferie. Vaktene er 12,5 timer.
Tiltredelse snarest.

Stillingene kan bli flyttet til annen bolig i virksomheten ved endring av behov, noe som kan medføre endring av turnus.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

For stilling som miljøarbeider:

For stilling som miljøterapeut:

Felles for alle stillinger:

Personer under utdanning kan søke
Andre relevante utdannelser eller personer med relevant arbeidserfaring vil kunne vurderes

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli særdeles vektlagt

Vi tilbyr

Søkere må oppgi to referanser fra tidligere ledere i søknaden.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Benedicte Rekdal Pedersen, Avdelingsleder, +47 994 51 214, BenedicteJohanne.Rekdal@alta.kommune.no

Arbeidssted

Midtbakkveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4831862740
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.07.2024