Vil du være med å realisere det grønne skiftet?

Vi søker deg som vil være med i et høyt motivert og engasjert team av dyktige operatører ved Regionsentral Nord. Du blir en viktig ressurs for å sikre god drift av landets viktigste infrastruktur. 

På Regionsentral Nord er vi 25 medarbeidere som overvåker og styrer Statnett sine anlegg fra Sognefjorden i Sør-Vest til Kirkenes i Nord-Øst, inkl. 6 utenlandsforbindelser.

Opplæring vil foregå over 6-9 måneder, og det vil i denne perioden kreves at medarbeideren er fleksibel med tanke på å ta deler av opplæringsløpet
ved andre driftssentraler i Statnett. Noe reiseaktivitet må påregnes også etter
opplæringsperioden. Du vil etter gjennomført opplæring inngå som en viktig del av vaktstyrken som sikrer den operative
driften av transmisjonsnettet i Norge. I seksjonen vil det også være hybride stillinger der det vil være mulighet for å kombinere vaktdeltakelse med utviklingsarbeid på ulike fagfelt i Statnett.

Regionsentral Nord er en del av forretningsområdet Systemdrift som har ansvaret for systemdriften og forvaltningen av systemansvaret i Norge. Systemdriften er inne i en periode  med automatisering og digitalisering av drifts- og markedsprosessene. Forretningsområdet er tillagt eierskapet av viktige programmer og prosjekter for å realisere de fundamentale endringene som skal til for å  gjennomføre denne transformasjonen.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser.

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende oppgaver og utfordringer i et unikt og uformelt arbeidsmiljø. Hos Statnett har vi et viktig samfunnsoppdrag og et tett sammenknyttet arbeidsmiljø. Vi arrangerer årlige avdelingsturer og sosiale sammenkomster. I tillegg har Statnett et stort bedriftslag og flere sosiale arrangementer og aktiviteter for de ansatte.

 

Kontaktinformasjon

Axel Aasen , Rekrutteringspartner, Capus, 980 24 551
Bjarne Sætrum, Avdelingsleder i Statnett, +4791575524

Arbeidssted

Raipasveien 27
9516 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Statnett

Referansenr.: 4801969425
Stillingsprosent: 100%
Fast