Alta sykehjem har ledige stillinger som sykepleier/spesialsykepleier i inntil 100 % stilling fast dag/kveld todelt turnus.
 
Alta sykehjem er lokalisert i Alta omsorgssenter, et ledende senter for eldreomsorg og helse i regionen. Vi har behov for sykepleiere i alle våre avdelinger og ser etter deg som er engasjert i jobben. Hos oss kan du gjøre karriere i et dynamisk miljø bestående av dedikerte fagpersoner. Vi har også egen sykehjemslege.
Vi har signeringsbonus på 50.000 kroner. Dette og flere goder finner du lenger ned i utlysningen.

Alta sykehjem har fem avdelinger med totalt 86 langtidsplasser. Fire avdelinger er lokalisert ved Alta omsorgssenter, og en avdeling ligger i gangavstand fra senteret. Vi har langtidsplasser i somatiske avdelinger og avdelinger for personer med demens.

Alta omsorgssenter rommer blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, legesenter, kantine, omsorgsboliger med mer.  Senteret ligger i sentrum av Alta. Sjekk ut vår videoer fra årets helsebygg 2021
 
Alta omsorgssenter:
https://www.youtube.com/watch?v=kWiWpkGbMo4
https://www.youtube.com/watch?v=n1XRA5Fx3iY
https://www.youtube.com/watch?v=h_rgPZ2OW7M

Oppgi i søknaden hvilken stillingsstørrelse du ønsker. Alle stillinger er i turnus med arbeid hver fjerde helg. Tilsetting gjøres fortløpende.
Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Gyldig politiattest av nyere dato må framvises før tiltredelse.

Vi tilbyr

Du møter et spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Mulighet for videreutvikling, god opplæring og god oppfølging.
Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og dekker eventuelle flytteutgifter iht. kommunale retningslinjer  

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Inger Johanne Kristensen, Virksomhetsleder, +47 78 45 54 56

Arbeidssted

Follumsvei 17
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4796236400
Stillingsprosent: 100%
Fast