Forlenget søknadsfrist til 30.05.2024

Avdeling Tørrfossen
Er du en sykepleier med et ønske om å jobbe innenfor et fagmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling? Da er vår avdeling stedet for deg.

Vi er ute etter deg som har et ønske om å bidra til å gi god oppfølging og helsehjelp for våre eldre med ulike hjelpebehov. I vår avdeling er det stor variasjon i arbeidsoppgaver du kan møte på – alt fra akutt situasjoner, legekontakt, lindrende behandling, administrative oppgaver og pleie mm. Sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter jobber sammen for å sikre gode tjenester til våre beboere.

Sykepleierne jobber primært på tvers i to avdelinger når de er på topp, men kan å få oppdrag innenfor virksomheten vår. Dette legger vi selvfølgelig til rette for – og du skal alltid føle deg trygg på oppgaver du skal utføre. Derfor er opplæring og kompetanseutvikling et stort fokus blant ansatt gruppen som en helhet. Vi ønsker deg som er erfaren men og deg som er nyutdannet! Hos oss er det ikke farlig å være ny!

Vi ønsker å gi et stabilt og helhetlig tjenestetilbud til våre beboere, og vil av den grunn styrke vår ansattgruppe med akkurat deg!

Vi har ledig følgende stilling:
1 stilling sykepleier 100 fast % med dag og aften, på avdeling Tørrfossen

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Sykepleierstudenter som er ferdig sommer 2024 oppfordres til å søke

Politiattest av nyere dato på fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Du har interesse og engasjement for beboergruppen vår. Selvstendighet med gode samarbeidsevner og et løsningsorientert fokus. At du er mottakelig for opplæring og veiledning. Trygg på egne ferdigheter, både faglig og personlig. Du tar ansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø, og trives i et aktivt miljø, med mye latter og glede.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Tillegg for sykepleiere i turnus på 50 000 kr i året. (Ved 100% stilling)
Signeringsbonus på 50 000,- for nyutdannede og/eller eksterne søkere tilbys mot 2 års bindingstid.

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år, og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Mariel Bjørgve Strøm, Avdelingsleder, +47 415 41 861, mariel.strom@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei 17
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4788019755
Stillingsprosent: 100%
Fast