Virksomhet for tilrettelagte tjenester søker etter:
Stedfortreder på Skansen aktivitetssenter, 100 % fast stilling, dag

Skansen aktivitetssenter åpnet i 2019 og tilbyr ulike aktiviteter tilpasset hver enkelt bruker; fra arbeidsrelaterte oppgaver til hobbyaktivitet og adl-trening (trene på dagliglivets gjøremål). Fysisk aktivitet, kosthold og ernæring skal ha en sentral rolle og er en viktig del av det helhetlige tilbudet ved senteret.

Brukergruppen består av mennesker med ulik grad av fysisk og kognitiv funksjonsnedsettelse. Vi ønsker å bidra til at den enkelte får en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre og muligheten til å utvikle og vedlikeholde sine ferdigheter. Tilbudet skal være basert på kartlegging av individuelle behov for bistand og opplæring. De ulike tiltakene og arbeidsoppgavene skal fremme selvstendighet og mestring hos den enkelte bruker.

Lokalene er godt tilrettelagt for ulike tilbud/aktiviteter ved at de er inndelt i flere avdelinger og omfatter blant annet aktivitetsavdeling, sanserom, vaskeri, verksted, vedproduksjon, kunst/forming, multimedia, kantine, kjøkken, treningskjøkken mm.
Skansen aktivitetssenter er dimensjonert for opptil 50 brukere og 20 ansatte samtidig. Det planlegges for gradvis utvidelse av kapasitet. Pr. nå har senteret ca. 14 årsverk og 52 brukere med ulikt tilbud.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

   

Som stedfortreder til avdelingsleder vil du blant annet ha følgende oppgaver:

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse

Vi søker etter deg som:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i stillingen

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Atle Hansen, Avdelingsleder, +47 900 74 804, atle.hansen@alta.kommune.no
Siri Isaksen, Virksomhetsleder, +47 977 91 674, siri.isaksen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Bossekopveien 61
9513 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4823916686
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.06.2024