Alta kirkelige fellesråd søker etter tre ungdommer til vedlikeholdsarbeid på kirkene og kirkegårdene i Alta kommune sommeren 2024. Søker må være over 16 år. Sommerjobbens varighet er 3 uker pr person.

Opplæring vil bli gitt.

Lønn etter tariff.

Søknadsfrist: 31. mai 2024.

Søknad sendes på e-post til kirkeverge@alta.kirken.no eller leveres i Nordlyskatedralen.

++Kontaktperson:++

Bernt Bakkehaug, driftsleder, tlf. 917 61261.