I forbindelse med ferieavvikling for våre ansatte søker vi etter deg som:

Arbeidstid:

Krav til kompetanse:

For å jobbe som miljøterapeut i barnevernsinstitusjoner, må man ha bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller annen relevante bachelorgrad innenfor helse, sosial eller pedagogiske fag. Studenter innenfor disse fagene kan også søke. Det er veldig bra om du har relevant erfaring.

Som miljøterapeut er du en av de viktigste personene som skal jobbe med behandling, omsorgs- og endringsarbeid i hht til et standardisert forløp.

Du vil daglig:

Vi ser etter deg som:

Hva får du hos oss?

Generelle opplysninger:

Betania legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Med bakgrunn i tjenestemottakernes behov og sammensetning av personalgruppen, oppfordres særlig kvalifiserte menn til å søke.

Politiattest må framlegges før tiltredelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Attesten skal ikke legges ved søknaden.

Det er fint om du kan oppig minimum en referanse i søknaden din. Denen bør være av nyere dato, og fortrinnsvis en som har vært din leder.