Har du lyst til å oppleve sommeren i Alta?

Vi søker etter sykepleierstudenter, medisinstudenter, helsearbeidere, eller andre i helse og sosialfaglige utdanningsforløp for sommerjobb i perioden 16. juni til 25. august.

Alta kommune søker sommervikarer til våre virksomheter innenfor sykehjem/avlastning, hjemmetjenesten, legevakt/legesenter, korttidsavdeling med KAD og lindring, omsorgsboliger og botiltak i private hjem.

Ved vikariat på 4 uker eller lengre dekker vi reise på rimeligste måte til og fra Alta- hjemsted og overnatting på hybel, evt. annet bosted i regi Alta kommune. Vi gjør oppmerksom på at dekning av reise og opphold er trekkpliktig iht skatteetatens regler.

Flyreiser til Alta: https://www.sas.no/eller https://www.norwegian.com/

Vennligst oppgi hvilken periode du kan arbeide hos oss. Søknader blir behandlet fortløpende.

Lurer du på hvordan våre avdelinger på Alta omsorgssenter ser ut, så sjekk ut vår video fra årets helsebygg 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=kWiWpkGbMo4
https://www.youtube.com/watch?v=n1XRA5Fx3iY
https://www.youtube.com/watch?v=h_rgPZ2OW7M
 
Her er en oversikt over det Alta har å by på mens du jobber hos oss:
https://storymaps.arcgis.com/stories/5c2e8ad72b7c46179674beeab0d11aeb

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
    
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

       

Arbeidssteder og kontaktpersoner:

Altagårdshagen
Avlastningsavdelingene: Kine Ellila Kjellmann KineEllila.Kjellmann@alta.kommune.no
Arbeidslaget/sykepleierteam: Solrun Simonsen Solrun.Simonsen@alta.kommune.no
Dagsentret: Renate Opgård Thomassen Renate.Opgaard.Thomassen@alta.kommune.no

Artikkel om Altagårdshagen: https://express.adobe.com/page/SIYMpPYudJZeC

Virksomhet hjemmetjeneste
Avdeling vest: Unni Haug: Unni.Haug@alta.kommune.no
Avdeling øst: Konstituert leder: Ida Frantzen: IdaFrantzen.seppola@alta.kommune.no
Avdeling Altafjord: Eva Bull evakristine.bull@alta.kommune.no
Avdeling botiltak: Bente Stene bente.stene@alta.kommune.no

Virksomhet sykehjem
Avdeling Vina: Elisabeth Aleksandersen Elisabeth Alexandersen@alta.kommune.no
Avdeling Kilvo: Lene Larsen  Lene.Larsen@alta.kommune.no
Avdeling Gabo: Kate Mortensen kate.mortensen@alta.kommune.no
Avdeling Gønges: Lena Johnsen lena.johnsen@alta.kommune.no
Avdeling Sandia: Hilde-kathrine Nilsen: Hildekathrine.Nilsen @alta.kommune.no
Virksomhet omsorgsboliger
Avdeling Steinfossen: Lisbeth Sollunn lisbeth.sollunn@alta.kommune.no
Avdeling Mustajokki: Ravdna Ristiinna Hætta RavdnaRistiinna.Haetta@alta.kommune.no
Avdeling Tørrfossen: Mariel B. Strøm Mariel.Strom@alta.kommune.no
Avdeling Svartfossen: Maiken V. Alsen: MaikenVian.Alsen@alta.kommune.no
Follumsvei 15: Bente Ernstsen Bente.Ernstsen@alta.kommune.no
Vertshuset Eldresenter: Mariann Kristiansen Mariann.Alexandersen@alta.kommune.no

Virksomhet Mestring og rehabilitering (korttid og intermediær avd.)
Avdeling Mikkeli: Marit Toset Marit.Toset@alta.kommune.no
Avdeling Sierra: Kathrine Jørgensen: Kathrine.Jorgensen@alta.kommune.no

Virksomhet Legetjeneste
Legevakta og legesenter: Ragna Eikanger og Wenche Andersen: ragna.iren.eikanger@alta.kommune.no og wenchebodil.andersen@alta.kommune.no

Kvalifikasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt når vi ansetter. Vi ser etter deg som liker å jobbe med mennesker, som vil være med å bygge vår kompetanse og som forstår at et godt arbeidsmiljø er viktig for å yte gode tjenester.

Gyldig politiattest må forevises før tiltredelse

Vi tilbyr

 

Vi har ordnede arbeidsforhold med lønn iht tariffavtale, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om pensjonsordningen (KLP)

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

 

       

Kontaktinformasjon

Stina Paulsen, Virksomhetsleder, +47 976 87 129
Inger Johanne Kristensen, Virksomhetsleder, +47 78 45 54 56

Arbeidssted

Follumsvei 15
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4784561004
Stillingsprosent: 100%
Vikariat