Brenner du for å være kirke der folk er? Da er Talvik sokn stedet for deg!

 

Vi har ledig stilling som sokneprest i Talvik, og søker en engasjert og samlende folkekirkeprest som kan
ivareta alle i soknet. Stillingen har Talvik sokn og Alta sokn som særskilt tjenestested.

Talvik sokn er en liten menighet fordelt over et stort areal med Talvik kirke som soknets hovedkirke. Den som er sokneprest i Talvik får man mulighet til å jobbe i de små, trivelige bygdene på begge sidene av Altafjorden,
samtidig som man har stabsfellesskap og arbeidsoppgaver i Alta by. Ved å betjene begge sokn får man både oppleve det aktive, travle bylivet, og det litt mer rolige bygdelivet. 
Alta – og Talvik sokn har en stab på 19 ansatte, og samarbeid er høyt verdsatt. Det er 6 prestestillinger i de
to soknene, inkludert prosten, og vi jobber tett sammen med de øvrige ansatte. Kontorlokalene våre
finner du i underetasjen i Nordlyskatedralen Alta kirke, i enden av gågata i Alta sentrum.

Soknepresten i Talvik vil ha Talvik som sitt fokusområde og sitter i Talvik menighetsråd.
Soknepresten i Talvik vil inngå i tjenesteturnus med de andre prestene i Alta sokn med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Det er til sammen 11 kirkesteder i soknene. 

For oss er det viktig å være kirke der folk er, om det er midt i byen, eller om det er den lille bygda der fjordene møtes.

I Talvik sokn er arbeid med barn og unge høyt verdsatt, og vi jobber med å få flere ting til å skje i kirkene våre. Det finnes mye engasjement ute i distriktet, hvor folk brenner for sin bygd og for at kirka fortsatt skal være en viktig del av den.
Vi har årlig en liten gjeng konfirmanter, men soknepresten i Talvik er også aktivt med i konfirmantarbeidet i Alta.
Vi ønsker at gudstjenestene våre skal være pulsen i det vi gjør, og at den skal romme alle som kommer, barn som voksne.
Som sokneprest får man mulighet til å være med å videreutvikle gudstjenesten i samarbeid med menighetsråd og ansatte.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. trossamfunnsloven § 20 jfr. politiregisterloven § 39)

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Kontaktinformasjon

Øyvind Oksavik, Prost i Alta prosti, 93412337
Audun Sæbø, Personalsjef, 40311820

Arbeidssted

Markedsgata 30
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Den norske kirke

Referansenr.: 4819156190
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.06.2024