Er du den vi ser etter?

Vi søker deg som er samfunnsinteressert, og som ønsker en variert arbeidshverdag.

Seksjon Transportforvaltning Troms og Finnmark har 11 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Harstad, Tromsø og Alta. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg og vegtransport regionalt og lokalt. Vår seksjon har også ansvar for saksbehandling etter veglov, vegtrafikklov og plan- og bygningslov. Vi samhandler med kommuner og fylkeskommuner samt andre statlige og private kunder.

Kontorsted for stillingen kan være Harstad, Tromsø eller Alta. For spesielt kvalifiserte søkere kan også andre kontorsteder i Troms og Finnmark vurderes.

Arbeidsoppgaver

Fagfeltet vegforvaltning er stort og omfattende med mange spennende utfordringer. Som saksbehandler vil du samhandle med både interne og eksterne aktører. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kompetansekrav

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du har god vurderingsevne og teknisk innsikt. I ditt arbeid må du være fleksibel og evne å arbeide selvstendig. Samtidig må du trives med å samarbeide med andre, samt ha gode kommunikasjonsevner. Du må være løsnings- og leveranseorientert samt opptatt av å fremstå profesjonell i dialog både med interne og eksterne samarbeidspartnere. Om du kjenner deg igjen i dette vil stillingen passe deg godt.  

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt konstituert seksjonsleder Øyvind Borch Mo på tlf. 971 64529, eller på e-post oyvind.borch.mo@vegvesen.no