Saga skole, en Vi-skole hvor det er godt å være
Vi på Saga skole søker en assistent eller fagarbeider som passer inn her hos oss! Kanskje er det akkurat deg? Vi er stolte av å kalle oss en Vi-skole med et arbeidsmiljø som preges av inkludering, samarbeid, positivitet, åpenhet, trygghet, og sist men ikke minst- latteren sitter løst hos oss.

Vi er en 1.-4. skole med 120 elever fordelt på fem klasser, hvor av 70 elever har SFO-plass. Vi har et unikt uteområde og ligger i nærhet til turområder som vi flittig benytter til aktiviteter på SFO, uteskole og variert undervisning.

Saga skoles veivisende visjon er Et godt sted å være, et godt sted å lære. I skole- og SFO-hverdagen er det aller viktigste for oss å sikre et godt lærings- og lekemiljø både ute og inne.

Link til skolens hjemmeside: www.saga.skole.no

Vi har ledig stilling:
1 midlertidig 100% stilling som fagarbeider/assistent fra 01.11.24 – 30.06.25 i skole/SFO

Tiltredelse 01.11.2024 – kan være muligheter for tidligere oppstart

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato (i henhold til opplæringslovens § 10-9) må framvises ved tilsetting

Personlige egenskaper

Skolen prioriterer søkere som opptrer som en tydelig varm voksen og er en god relasjonsbygger overfor barn/foresatte/kollegaer. Det er forventninger til initiativ, samarbeidsevne og fleksibilitet hos den ansatte.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Birgitte Suhr, rektor, +47 971 43 456, Birgitte.Suhr@alta.kommune.no

Arbeidssted

Aspemyra 12
9517 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4835645465
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 04.08.2024