Vi søker etter renholder/renholdsoperatør i 50% stilling ved Leirbotn oppvekstsenter i Kviby.

Leirbotn oppvekstsenter ligger idyllisk til i Kviby ca. en halv times biltur nordover fra Alta. I Kviby finner vi en vakker natur, med fjære, barskog, løvskog, bratte fjell, fjellvann, elver og på Sennalandet har vi viddeterreng.

Vi holder hus helt ved veien og er nabo med nybutikken. Vegg i vegg med barnehagen har vi samfunnshuset.

Til Leirbotn oppvekstsenter sokner barn hele strekningen fra Laukvika, via selve Kviby og Årøya, til Skillefjord rett nord for Kviby. Vi teller for tida 20 barn totalt på skole og i barnehage.

 

Vi søker etter deg som er blid og omgjengelig, serviceinnstilt, fleksibel og ønsker å gjøre det lille ekstra for våre brukere. Vi ser gjerne at du har fagbrev innenfor renholdsoperatørfaget og/eller kunnskap om moderne renhold. Erfaring i bruk av ulike typer renholdsmaskiner er en fordel. 

 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Jobben som renholder er å ivareta bygget og vedlikeholde alt av gulv, inventar, vegger og tak på best mulig måte ved å bruke korrekt utstyr til riktig sted og tid. Du vil få opplæring i bruk og vedlikehold av maskinparken du disponerer, samt på renholdsmetoder og annet utstyr. Alta kommune bruker NS INSTA 800 og renholdsplaner i Famac som hjelpemidler for å sikre riktig renholdsstandard. Det viktigste vi har er renholderen som utfører renholdet etter behov. 

Ca. 7 % av stillingen er brøyting av inngangspartier på vinteren.

Kvalifikasjoner

Evt. vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

For å lykkes med oppdraget må du være selvstendig og ansvarsfull og du må vise engasjement og serviceinnstilling. Er du i tillegg god til å samarbeide og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø har du det som skal til.

Politiattest av nyere dato kreves før tiltredelse

Vi tilbyr

Som renholder på Leirbotn oppvekstsenter styrer du dagen selv innenfor oppgavens rammer. Du blir også del av et fag- og arbeidsmiljø, med felles sosiale arrangementer.

Vi har fleksitidordning og dekker arbeidstøy

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Therese Iversen Muotkajaervi, Virksomhetsleder, +47 95963630

Arbeidssted

 Krokelv

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4833969221
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 15.07.2024