Vil du være med på å forme fremtiden og sørge for et mer bærekraftig samfunn? Statnett har en ambisiøs strategi om å bidra til nullutslipp i 2050 ved å legge til rette for ny grønn verdiskapning.

Statnett har store stasjon og kraftledningsprosjekter i områder hvor samisk reindrift er en sentral rettighetshaver og vi har behov for reindriftskoordinatorer som kan sikre gode medvirkningsprosesser

Som reindriftskoordinator vil du ha tett dialog med reindriften i forbindelse med utvikling av prosjekter, i anleggsfasen og etter at anlegget er satt i drift.
Reindriftskoordinatoren vil være kontaktpunktet mot reindriftsnæringen og har ansvar for å legge til rette for meningsfull dialog og sikre at reinbeitedistriktene har god anledning til medvirkning og gi innspill på løsninger som foreligger, inkludert traseer, masteplasseringer, anleggsgjennomføring og drift.

Du blir en del av et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø. Hos oss er et positivt og støttende arbeidsmiljø essensielt og vi legger stor vekt på samarbeid. Stillingene er plassert i seksjon for miljø og tillatelser i Statnett.

Stillingene kan ha arbeidssted ved et av våre kontorer i Alta, Trondheim eller Bjerka. Et av Statnetts andre oppmøtesteder i Nordland kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Kontaktinformasjon

Svein Gunnar Barbo, Seniorrådgiver, Miljø og tillatelser, 913 41 641
Christoffer Rostad, Rekrutteringspartner i Capus AS, 932 66 003

Arbeidssted

Raipasveien 27
9516 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Statnett

Referansenr.: 4809890973
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.08.2024