Avdeling for samfunnsutvikling jobber med planer og prosjekter med stor betydning for utviklingen av Alta. Vi er nå på jakt etter en rådgiver som kan bidra til fart og fremdrift i disse viktige prosjektene. Har du erfaring fra prosjektledelse og kontraktoppfølging og ønsker å bruke din kompetanse til å bidra til videre vekst og utvikling i Alta? Da finner du nå drømmejobben hos oss!

Som vår nye rådgiver for utbygging og eiendom får du en nøkkelrolle for å få realisert utbyggingsprosjekter som er med på å forme fremtidens Alta. Det gjør du gjennom å bidra aktivt i planprosesser, utarbeide og fremforhandle utbyggings-, gjennomførings- og samarbeidsavtaler, samt sørge for et godt grunnlag for gjennomføring av prosjekter. Du vil være et sentralt bindeledd mellom Alta kommune og næringsliv, utbyggere og innbyggere i Alta. Du må derfor være utadrettet og løsningsorientert i ditt arbeid, med gode evner til dialog og samarbeid.

Ansvaret for utbyggingsavtaler og grunnforvaltning er organisert som en del av Avdeling for samfunnsutvikling, sammen med blant annet areal- og samfunnsplanlegging, næring og kommunens boligservicekontor. Som rådgiver hos oss vil du samarbeide tett med andre aktuelle fagområder både i og utenfor avdelingen. Vi har et stort spenn i arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og hos oss vil du kunne få oppgaver og utfordringer tilpasset din kompetanse og dine interesser. Stillingen rapporterer til kommunalleder for samfunnsutvikling.

Ønsker du å vite mer? Utfyllende informasjon får du av Silje Ingebrigtsen, kommunalleder for samfunnsutvikling, på mobil 99112464.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Stillingen innebærer stor grad av intern og ekstern veiledning og bistand innenfor arbeidsområdet, samt koordinering og avklaringer internt i egen organisasjon. Vår nye rådgiver må derfor være tillitsskapende, selvstendig, strukturert og effektiv, og kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

På Avdeling for samfunnsutvikling får du en arbeidsplass der vi er tett på viktige utviklingsprosjekter, i og for Alta! Du vil få en rolle i organisasjonen med stor mulighet til å påvirke måten vi arbeider, samarbeider og kommuniserer på, både internt og eksternt. Du vil få stor faglig frihet, og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Hos oss blir du del av et kompetent, samfunnsengasjert og fleksibelt kollegium, med korte beslutningslinjer. Vi har et godt arbeidsmiljø med god takhøyde, der våre verdier åpenhet, trygghet og respekt står sterkt.

Ordnede arbeidsforhold iht. gjeldende avtaleverk, offentlig pensjonsordning og personalforsikringer er en selvfølge. Lønn etter avtale, og med utgangspunkt i tariffavtale.

Les mer om pensjonsordningen (KLP)

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Silje Ingebrigtsen, +47 99112464

Arbeidssted

Sandfallveien 1
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4823868489
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 20.06.2024