Finnmark Kraft er ledende produsent av fornybar kraft i Finnmark. Selskapets formål er å utvikle prosjekter, bygge ut, drifte og forvalte vind- og vannkraftverk i Finnmark. Dette gjør vi i samarbeid med de lokale kraftselskapene og grunneieren Finnmarkseiendommen. I dag har vi Hamnefjell vindkraftverk og Havøygavelen vindkraftverk i produksjon. Finnmark Kraft har 20 års erfaring med å produsere fornybar kraft i nord. Vi ønsker å ta særlig hensyn til våre omgivelser, og gjør vårt ytterste for å forvalte naturressursene på en mest mulig bærekraftig måte. I årene fremover skal vi bidra til økt utslippsfri og fornybar krafttilgang i Norge.

Finnmark Kraft kan tilby spennende og meningsfulle jobber hvor man er med på å utvikle morgendagens energisystem. Vi er et relativ lite selskap med stor takhøyde og kjappe beslutningsveier. Som ansatt hos oss vil du bli involvert i alle deler av faget, hvor vi jobber med både utvikling og drift. Det innebærer en svært variert og spennende arbeidsdag for en fornybar fremtid, med både vind og vann.

Nå søker vi etter en prosjektleder, som skal lede våre utviklingsprosjekter og ha en nøkkelrolle i vår virksomhet. I denne stillingen får du også ansvar, kombinert med muligheten til å forme stillingen, prosjektene og arbeidsdagen. Din nærmeste leder vil være administrerende direktør. Arbeidssted er Alta.

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er selvstendig og ressurssterk. Du vil være med å gi retning, tenke helthetlig, samarbeide og bygge relasjoner.

For mer informasjon om stillingen, kontakt adm.dir, Egon Leonhardsen, tlf: 950 75 568 / egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no. Kreativ Industri AS bistår Finnmark Kraft i rekrutteringsprosessen. Kontaktperson hos Kreativ Industri er Katrine Fugelli, tlf: 467 91 933 / katrine@kreativindustri.no.