Finnmark politidistrikt har ledig stilling som kriminaltekniker med stedsplassering Alta. Stillingen er lagt under FEFE teknisk som har ansvaret for kriminalteknikk i politidistriktet. Vi søker deg som motiveres av muligheten til å bidra til økt kvalitet og fagutvikling innen kriminalteknisk etterforsking av komplekse og alvorlige straffesaker. Arbeidet skal utføres ved bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Nødvendig for politioverbetjent

Nødvendig for politibetjent 3/2/1

Nødvendig for begge

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Ønskelig

Personlige egenskaper

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Kenneth Nilsen, Politioverbetjent, 78432941

Arbeidssted

Labyrinten 1
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmark politidistrikt

Referansenr.: 4832510468
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.07.2024