Om stillingen og organiseringen

Vi søker en dyktig og inspirerende pedagogisk veileder for våre elever i Veksling LOSA  Alta.

Veksling LOSA avdeling Alta er lokalisert ved Alta videregående skole og administreres fra Nordkapp videregående skole. Nordkapp videregående skole, med sine utdanningsprogrammer innen fiskeri og havbruk, er «den blå skolen i Finnmark». Skolen har en rekke utdanningsprogrammer innen yrkesfag og tilbyr både realfag og samfunnsfag på studieforberedende utdanningsprogram. Vår skole tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med regionalt og lokalt arbeids- og næringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv.  

Skolens visjon er «Eleven i sentrum – Vi er laget rundt elevene» 

 

Arbeidsoppgaver

Som veileder i Veksling LOSA skal du samhandle med andre veiledere i de øvrige Veksling LOSA kommunene, samhandle med bedriftene der elevene har praksis og lærlingetid og være en pedagogisk støtte til elevene som er lokalisert i Alta. Det er et ønske at denne stillingen også kan dekke noe undervisning innen Naturbruk/Akvakultur og/eller kroppsøving. 

Noe reisevirksomhet må påberegnes. 

Kvalifikasjonkrav

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.