Aronnes barnehage har ledig 100% fast stilling som Pedagogisk leder 

Aronnes barnehage eies og drives av Alta kommune. Barnehagen har fire avdelinger med barn i alderen 0-6 år.

Aronnes barnehage har en flott beliggenhet i ytterkant av et boligområde, og nær Aronnes skole. Barnehagen har gangavstand til sentrum hvor vi ofte benytter oss av bl.a. biblioteket og varmebassenget. Rett utenfor barnehagen er det gode turmuligheter både til fots, med akebrett, og på ski. Innimellom drar vi også på lengre turer, som f.eks. til sjøen, eller er på toppturer.

Tiltredelse 01.08.2024  Velkommen som søker til vår barnehage!

Vi ønsker at du skal: 

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Vi søker etter deg som:

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Fra 01.08.2024 har Alta kommune følgende rekrutteringstiltak:
Pedagogiske ledere godskrives inntil 8 år ansiennitet (startlønn kr. 559 300,-/år)

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Kristine Gjervik, Styrer, +47 470 55 787, Kristine.Gjervik@alta.kommune.no

Arbeidssted

Holstsletta 10
9514 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4824283982
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 26.06.2024