Døgnenheten Psykisk Helsevern i Alta har ledig 100 % turnusstilling for sykepleier/vernepleier. Det er ønskelig med relevant videreutdanning og/eller klinisk erfaring innen psykiatri i spesialisthelsetjenesten. 

Vi søker deg som liker utfordringer og ansvar!

Døgnenheten Alta PHV er en allmenn psykiatrisk enhet med 12 sengeplasser lokalisert i Klinikk Altas lokaler midt i Alta by. All behandling er basert på frivillighet. 

Hos oss vil du inngå i et trivelig og sterkt tverrfaglig fag- og arbeidsmiljø med bred kompetanse. Døgnenheten består av 2 overleger, psykolog, spesialergoterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, sosionom, spesialsykepleiere, spesialvernepleiere, samt sykepleiere og vernepleiere. Vi tilbyr god opplæring av nyansatte, temadager og gruppedager.

Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er et variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo. Her har vi MER TID SAMMEN, mindre stress og en unik nærhet til naturen! Les mer om fantastiske Alta her.

Vil du se innsiden av din potensielt fremtidige arbeidsplass? 🎥 Ta en virtuell rundtur her.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Viktig informasjon til deg som søker

Kontaktinformasjon

Vibeke Haugen Kechter, Ass.enhetsleder, 78969566, vibeke.haugen.kechter@finnmarkssykehuset.no
Petter Mannsverk Dahle, Enhetsleder, 78969564, petter.mannsverk.dahle@finnmarkssykehuset.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.: 4828954821
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.08.2024