Omsorgsboligen har 18 boenheter fordelt i en etasje og et flott fellesareal for eldre mennesker med ulikt hjelpebehov. Vi har døgnbemanning og egne husverter på dagtid. Vår målsetting er å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov som den enkelte har. Omsorgsboligen omfatter nødvendige helsetjenester som bidrar til å forebygge eller begrense videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette beboer i stand til å leve med helsesvikt og utsette behovet for høyere omsorgsnivå. Ønsker du å være en del av et godt arbeidsmiljø, og er på søken etter utfordringer? Da er dette avdelingen for deg.

Vi har følgende ledige stilling:
1 stilling helsefagarbeider natt, med noen aftenvakter 80,75 % ved avdeling Tørrfossen

Nattevakter jobber på tvers av avdeling Tørrfossen og Svartfossen og går annenhver nattevakt i hver etasje, slik at det er en nattevakt i hver etasje. Nattevaktene samarbeider på tvers av avdelingene.  Svartfossen er en tilsvarende omsorgsbolig som Tørrfossen. Opplæring vil bli gitt i begge etasjer. Avdeling Tørrfossen og Svartfossen har lenge vært en samlet avdeling og fortsetter det tette samarbeide. Aftenvakter tilhørende stillingen er på avdeling Tørrfossen hvor stillingen tilhører.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Hege Therese Lampe Heitmann, Leder, +47 952 49 848, HegeTereseLampe.Heitmann@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4836688154
Stillingsprosent: 80,75%
Fast
Søknadsfrist: 12.08.2024