Vi søker deg som har et varmt hjerte for barn, og som vil være med på elevenes reise i sin utvikling og danning.

Skolen vår ligger naturskjønt til midt mellom fjell, skog, ferskvann og fjæra, og lysløypa går rett gjennom skolegården vinterstid. Her er det gode muligheter for å ta barna ut på aktiviteter og utforskning. Vi har 35-50 elever på hvert trinn (1.-7.), og vi deler elevene i grupper. Neste skoleår blir det rundt 100 elever i SFO.

Mange av elevene våre har også undervisning i samisk og finsk. Vi har store læringsarealer, og det gir gode muligheter for variasjon i undervisningen. Hos oss står samarbeid og profesjonsutvikling sterkt.  Vi lærer av hverandre.  I Alta kommune har vi alle den felles kommunale målsettingen om at den enkelte elev i Altaskolen skal oppleve inkludering, medvirkning, motivasjon og mestring, og dette preger utviklingsarbeidet ved skolen.

Gakori skole er universitetsskole, og praksisskole for studenter fra UiT. Dette er en berikelse for både oss og elevene våre.
Link til skolens hjemmeside: http://gakori.skole.no/

Vi har ledig

Tiltredelse etter avtale.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

  

Arbeidsoppgaver

Som miljøveileder i skolen arbeider du for at elevene skal ha et skolemiljø fritt for mobbing, og som fremmer helse, trivsel og læring. Du er en del av laget rundt eleven, og samarbeider tett med de andre miljøveilederne, lærere, helsesykepleier og skolens ledelse for å sikre god sosial og emosjonell utvikling hos elevene. Du er på elevenes arenaer i det daglige, slik at du har mulighet for å fange opp ting som skjer og kan veilede i situasjoner som oppstår. Vi ønsker å ta tak i saker så tidlig som mulig, slik at elevene opplever skolemiljøet som trygt og forutsigbart. Noen elever har behov for fysisk tilrettelegging og personlig assistanse i opplæringen, og noe av stillingen kan også knyttes til disse enkeltelevers særskilte behov i hverdagen.

Eksempler på oppgaver kan være

Som fagarbeider/miljøveileder i SFO har du følgende arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjoner

For miljøveileder kreves:

For fagarbeider kreves:

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som kommer lett i kontakt med elevene. Du har gode samarbeidsevner, og kommuniserer godt med både lærere og foresatte. Du liker å finne veien i ulike problemstillinger, for å skape et trygt og godt skole- og SFO miljø for elevene våre.

Vi legger stor vekt på de personlige egenskapene når vi tilsetter.

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et trivelig arbeidsmiljø der du blir godt mottatt som kollega. Du møter herlige elever, innholdsrike dager og en spennende og variert jobb.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Innplassering i lønn gjøres ut fra kompetanse. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Janne Charlotte Småvik, Rektor, +47 414 43 386

Arbeidssted

Gakoriveien 30
9512 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4834396020
Stillingsprosent: 60, 100%
Fast, Vikariat, Engasjement
Søknadsfrist: 29.07.2024