Nordlysbadet søker ny medarbeider i 100% fast stilling. Kanskje er det deg?

Kan du svare ja på noe av dette oppfordrer vi deg til å søke.

Om Nordlysbadet:
Nordlysbadet er et kommunalt bade- og svømmeanlegg som åpnet i januar 2011, og er en virksomhet under Tekniske tjenester i Alta kommune. Vi har åpent 359 dager i året. Våre brukere er familier, barn/unge, mosjonister, skoler og svømmeklubb.

I Nordlysbadet er det 11 fast ansatte samt vikarer som jobber på tilkalling. Vi ligger plassert midt i Alta sentrum, vis a vis Nordlyskatedralen, Amfi kjøpesenter, Thon- og Scandic hotell.

 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Om stillingen

I Nordlysbadet får du en variert arbeidshverdag med arbeidsoppgaver innenfor salg- og service, renhold i anlegget og ivaretakelse av trivsel og sikkerheten for våre gjester. Stillingen inngår i turnus med jobb dag/kveld og hver 3.helg.   

Nordlysbadet består av en resepsjon med salg av billetter, badeartikler og kioskvarer,  kjøkken m/produksjon og salg av mat og et bade- og svømmeanlegg hvor badevertene ivaretar våre gjesters trivsel og sikkerhet.

Som ansatt hos oss får du ta del i alle disse funksjonene. For rett søker kan stillingen kan også tillegges andre oppgaver, for eksempel innenfor markedsføring og administrasjon.

Det gis opplæring i h.h.t de arbeidsoppgaver og ansvar som følger stillingen.

Krav til kvalifikasjoner

 

Evt. vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper vi ser etter hos deg

Vi tilbyr

Varierte arbeidsdager i et til tider hektisk, men trivelig miljø. Vi har personalrabatter/-goder.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Kjersti Syvertsen, 784 44 880, kjersti.syvertsen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Markedsgata 27
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4833823774
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.08.2024