Alta kultursal er Altas største scene og har en publikumskapasitet på i overkant
av 400 i amfi, og 700 på flatt gulv. Salen er samlokalisert med UiT, og kan på
dagtid bli brukt til undervisning. Vi er offisielt spillested for Riksteatret,
Hålogaland
Teater og Beaivváš
Sámi Našunálateáhter. Vi tilbyr også
konserter, danseforestillinger og lokale oppsetninger. Kultursalen er en del av
Kulturvirksomheten i Alta kommune som totalt har ca 40 ansatte som arbeider med bibliotek, ungdomskulturhus, kulturskole, festivaler, idrett mm.

 

Kulturvirksomheten i Alta søker:

Lystekniker i 100% fast stilling, Alta kultursal

Arbeidsoppgaver

Arbeidet er hovedsak knyttet til lysteknisk arbeid i forkant av produksjoner i Alta
kultursal, men vil også inneholde andre oppgaver i forbindelse med drift, service
og avvikling av arrangementer i Alta kultursal og andre områder i Kulturvirksomheten i
Alta kommune. Vi legger vekt på å hjelpe hverandre og gjøre våre kollegaer
bedre, samtidig som det er en stor grad av selvstendighet og ansvar for egen
arbeidshverdag. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. 

Ønskede kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

 

Kontaktinformasjon:
Produsent og arbeidsleder i Kultursalen: Benedicte Lyng, tlf. 97973254
Kulturleder: Tor Helge Reinsnes Moen, tlf 90081680

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Benedicte Lyng, Produsent og arbeidsleder, 979 73 254, Benedicte.Lyng@alta.kommune.no
Tor Helge Reinsnes Moen, Kulturleder, 900 81 680, tor.helge.moen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei 33
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4806075038
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.06.2024