Vi ønsker to ferievikarer til en aktiv og variert sommer med flott ungdom på helhetlig opplæringstilbud på Alta ungdomsskole.

Stilling: Fagarbeider/Assistent

Stillingsstørrelse: 100%

Antall stillinger: 2

Tidsrom: 01.07.24- 09.08.24

   

Arbeidsoppgaver

Skolebasen på Alta ungdomsskole trenger vikarer til en variert og aktiv sommer for elevene våre. Vi gir et basetilbud til våre elever om sommeren hvor vi bistår i daglig stell og pleie, men legger hovedvekten på å finne på gode aktiviteter sammen. Her kan det grilles i finværet, eller se film i regnværet. Og alt i mellom. Her har du store muligheter til å ta i bruk egne interesser og egen kompetanse til å være med å utforme din egen arbeidshverdag i sommer. Du har mulighet til å være med å planlegge og gjennomføre turer ute både i nærområdet, og ut i «villmarka». Vi kan også legge opp til aktiviteter i nye tilpassa lokaler på basen, og i skolebygget med gymsal, dansesal og kinosal.

Ønsket kompetanse:

Fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller annen relevant helse-/sosialfaglig bakgrunn, men assistenter uten utdanning vil også bli vurdert.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

 

Andre opplysninger:

Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse

 

Kontaktinformasjon:
Leder, Svend Thorleif Ruud. Tlf. 93848207. 
Mail: SvendThorleif.Ruud@alta.kommune.no
 
Søknadsfrist: 10.05.2024

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Nina Martinsen, Rektor, 78481607, Nina.Martinsen@alta.kommune.no
Svend Thorleif Ruud, Leder, 93848207, SvendThorleif.Ruud@alta.kommune.no

Arbeidssted

Skoleveien 20
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4805519354
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 03.06.2024