Rafsbotn skole er en 1-10 skole med ca. 90 elever. Hos oss er noen klasser sammenslått, og noen er rene klasser. Vi er ca. 20 ansatte som er tilknyttet Rafsbotn skole og SFO.

Rafsbotn skoles visjon er «Motivasjon, lærelyst og glede gir ferdigheter for fremtiden». Vi fokuserer på et trygt og godt skolemiljø hvor både læring, trivsel og trygghet står sentralt. Tverrfaglige temaer står sentralt hos oss, og vi jobber temabasert på alle trinn.

Skolens hjemmeside: https://rafsbotn.skole.no/

Vi har ledig to svangerskapsvikariat skoleåret 2024/2025
Svangerskapsvikariat 1: 17.10.24 – 31.07.25 med mulighet for forlengelse
Svangerskapsvikariat 2: 11.11.24 – 31.07.25 med mulighet for forlengelse   

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Vi søker deg med gode ferdigheter i klasseledelse med fokus på godt læringsmiljø. Du er fleksibel og løsningsorientert med vilje til endring. I tillegg liker du utfordringer og er en bidragsyter i det faglige utviklingsarbeidet i skolen. Du har gode samarbeidsevner og liker samtidig å jobbe selvstendig. Vi har behov for at du tar initiativ og at du inspirerer andre rundt deg.
 
Vi ønsker oss deg som er en tydelig, motiverende, aktiv og engasjert voksen i samspill med barn, foreldre og medarbeidere.
 
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Monika Johansen, Rektor, +47 995 18 681, monika.johansen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Lærer Lilands vei 52
9538 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4831739719
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 04.08.2024