Kaiskuru Nærmiljøsenter er en 1-7 skole som har fra høsten av ca 150 elever og en 5 avdelings barnehage med ca. 60 barn. SFO har en kapasitet på ca. 70 barn. Skolen har et pedagogisk fokus på lesing og læringsmiljø. Vi har i-Pad for alle elever.

Vi ligger på østsiden i Alta i naturskjønne omgivelser. Vi har et godt opparbeidet nærmiljø der vi er plassert like ved Kaiskuru skistadion. Ved senteret er det på vinterstid opparbeidet skøytebane og preparerte skiløyper. Vi har rulleskiløype, ballbinge, dekkpark og en kunstgressbane i umiddelbar nærhet, samt ei grillstue.
Vi tilbyr fantastisk flotte elever, et godt stabilt arbeidsmiljø med et utviklingsorientert personale, og et godt samarbeid mellom hjem, nærmiljø, skole/ SFO og barnehage.

Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og en kontoransatt. 
Vår visjon er «Der lek, læring og fellesskap blomstrer». Vårt utviklingsarbeid handler om inkluderende praksis der elevmedvirkning og inkludering er en viktig faktor. Samarbeid er en stor faktor til suksess, sammen blir vi gode. Alle elever er alle voksnes ansvar. Vi jobber målrettet for å utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, læring og utvikling for alle.

Vi har ledig:
To faste stillinger som miljøveileder, fagarbeider eller assistent

Skolens hjemmeside: www.kaiskuru.narmiljosenter.no

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

For stilling som miljøveileder: 

For stilling som fagarbeider: 

Andre uten utdanning kan også vurderes.

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss ansatte som er tydelig og varm, motiverende, aktiv, lojal, stabil og engasjert i samspill med barn, foreldre og medarbeidere. Du må være opptatt av læring. Fleksibel og løsningsorientert er viktige egenskaper, samt vilje til refleksjon over egen praksis og til å møte nye utfordringer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

For nærmere opplysninger kontaktes rektor Frank Walseth, +47 957 44 314

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Frank Walseth, Rektor, +47 957 44 314, Frank.Walseth@alta.kommune.no

Arbeidssted

Myrullveien 2
9516 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4835046755
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.08.2024