Bossekop skole

 «VI ER – VI KAN – VI VIL – ENERGI OG LÆRING I SAMSPILL»

Vi skaper framtidens skole sammen!

Bossekop skole er en fullverdig 1-7 skole med skolefritidsordning (SFO), som ligger sentralt ved E-6 i bydelen Bossekop. Elever fra mottaket har sitt skoletilbud her.  Skolen ligger sentrumsnært samtidig som skiløyper og turområder ligger i umiddelbar nærhet. Uteområdet er variert og innbyr til fysisk aktivitet både sommer og vinter. Skoleåret 2024/2025 vil skolen ha ca. 200 elever, og 38 ansatte som er tilknyttet skole og SFO.
Vi har nulltoleranse for mobbing, krenkelser og vold.

Hjemmeside: http://bossekop.skole.no/

 

Om søknaden

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

Kvalifikasjoner

Du har godkjent allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning med formell kompetanse i norsk (1.-7 trinn). Til samisklærerstillingen må du ha minst 30 stp. Samisk.

Hvis der er søkere uten formell kompetanse, som ønsker å jobbe som lærer eller samisklærer, er det mulig med et årsvikariat som ufaglært lærer.
Vi er en iPad skole og da er det en fordel at du har god kompetanse i bruk av læringsbrett og digitale læremidler.

 

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Vi ønsker at du er glad i barn og liker å være lærer!

Du er god på å bygge relasjoner og er en tydelig og varm klasseleder, som har eleven i sentrum. Du er faglig dyktig, byr på deg selv og kan dele erfaringer fra egen praksis. Kan du i tillegg inkludere og tilpasse undervisningen til alle, slik at de opplever mestring hver dag?  Også liker du å samarbeide med andre lærere og yrkesgrupper?

Ja, da er det deg vi er ute etter! Søk da vel!

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest av nyere dato må framvises før tiltredelse.

Vi tilbyr

Den beste arbeidsplassen du kan tenke deg!
Preget av åpenhet, humor, samarbeid og deling. De ansatte har høy faglig og sosial kompetanse. Gjennom deling og skoleutvikling i fellesskap og på team har du muligheten til å utvikle deg faglig. Vi tør «Å teite oss ut» – gjør vi feil er det en unik mulighet for læring.

Vi har Altas flotteste skolebibliotek med et fantastisk utvalg av bøker. Hos oss er alle leselærere! I tillegg har vi god plass til gruppedeling, stasjons-undervisning og bruk av sløydsal, musikkrom og kjøkken. Vi har skøytebane og fotballbane midt i skolegården. I tillegg ligger By-løypa rett utenfor gjerdet. Utearenaen er unik ift. uteskole og fysisk aktivitet.

Hver onsdag ordner vi til felles lunsj for alle voksne på personalrommet.
På fritiden har vi en del felles aktiviteter som trening på onsdager med innebandy, terreng- eller stisykling, lønningsfeiring og sosiale aktiviteter.

 

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Trude Thomassen Andersen, Rektor, +47 402 22 464

Arbeidssted

Altaveien 106
9513 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4837994247
Stillingsprosent: 100, 50%
Vikariat
Søknadsfrist: 01.08.2024