Er du vår nye kardiolog?

Vi søker deg som har spesialisert deg innen kardiologi. Du som får stillingen vil være sterkt delaktig i utviklingen av tilbudet til våre pasienter. Du får være med på å sette preg på den faglige standarden på sengeposten og utviklingen av det polikliniske tilbudet.  Dine tanker om fremtidens helsevesen er viktig for oss!

Klinikk Alta åpnet høsten 2019 og gir en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, som primært betjener pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Vil du se innsiden av din potensielt fremtidige arbeidsplass? 🎥 Ta en virtuell rundtur her. Klinikken er samlokalisert med Alta kommune og fylkeskommunens tannhelsetjenester.

Nå styrker vi klinikken og utvider tilbudet! Du blir en del av et sterkt fagmiljø bestående av andre legespesialister og de fleste kategorier helsearbeidere. Stillingens primæroppgaver er tilknyttet poliklinikk, Men vakter på sengepost må påregnes.

Spesialistpoliklinikken i Alta tilbyr et bredt spekter av flere spesialisttjenester av elektiv karakter. Nå styrker vi tilbudet vårt slik at vi også kan gi behandlingen innen kardiologi. Enheten vår består for øvrig av hudlege, indremedisiner, ØNH leger, allmenn spesialister og diverse ambulerende spesialister fra sykehusene våre. Vi har sykepleierdrevet hjertesvikt poliklinikk. Vi tilbyr jobb i godt utstyrte lokaler, med dedikerte og trivelige kollegaer og hjelpepersonell. Her betyr du mer!

🏙 Alta har et variert næringsliv, kulturliv, friluftsliv og er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Her får du muligheten til å bo tett på både natur og byliv. Rushtid og tidsklemma har vi bare hørt om fra "søringan". Vi har rett og slett mer fritid som vi kan bruke på familie, venner og fritidsinteressene våre. Hvor fantastisk er ikke det?! Les mer om Alta HER.

HER BTYR DU MER! Om du ønsker redusert stillingsbrøk kan det være en mulighet! Kunne du tenke deg en tilstedeværelse fri fra tidsklemma, men god lønn, flat struktur og godt arbeidsmiljø? Da søker du denne stillingen! 

Og husk at som arbeidstaker og innbygger i Finnmark får du flere økonomiske fordeler som gratis barnehage, årlig nedskriving av studielån på inntil kr 30 000,- og 12 timer gratis SFO/uke. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år!!

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, her får du:

Viktig informasjon til deg som søker

Kontaktinformasjon

Helge Hansen, Avdelingsleder, +4790916566, Hansen Helge

Arbeidssted

Markveien 31
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.: 4824793224
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.06.2024